سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آدمى با دمى که برآرد گامى به سوى مرگ بردارد . [نهج البلاغه]